ربات ابجد abjad
@abjd_bot
رباتی ساده برای محاسبه ابجد

فرمایش‌تان را به صورت کامنت اینجا بنویسید:
t.me/tg_ir/1422
If you have Telegram, you can contact
ربات ابجد abjad right away.