دردِ جاودانِگی
8 120 subscribers
نوشته‌ها و ‌درسگفتارها
عبدالحمید ضیایی
@Ziaei_hamid
🔸🔸
🔹دکترای عرفان تطبیقی

📚 کتابها
ولگردی در ملکوت
بودیسم و صوفیسم
تحریفات عاشورا
کتابِ تردید
لیلی‌های لیبرال
در غیاب عقل
بصیرتهای بیهوده
من آنِ توام
عرفان ومدرنیته
گریستن در تاریکی
آن یای لعنتی
If you have Telegram, you can view and join
دردِ جاودانِگی right away.