سیاوش_اوستا_فرنشین و پاسخور اندیشگاه_اوستا_David_Abbasi
114 subscribers
گنجینه برنامه های آوایی #سیاوش_اوستا #رئیسی #خامنه_ای #قالیباف #امام_علی #عبدالله #قاسم_سلیمانی
#رضا_شاه #آریامهر #شهبانو #رضا_پهلوی #مسعود_رجوی #مریم #ایران #آریایی #میترایی #مهر_تی_وی #روحانی #جورج_سورس
https://t.me/DavidSiavashAwesta اینجا سیمایی
If you have Telegram, you can view and join
سیاوش_اوستا_فرنشین و پاسخور اندیشگاه_اوستا_David_Abbasi right away.