دکترصمد باروج مشاور توسعه و توانمند سازی مولف کتاب: هوش معنویSQد samadbarouj
@SamadBarouj
دکترای تخصصی مشاوره ، مدرس استعد یابی کلیفتون الگوهای رفتاری مدل DISC
If you have Telegram, you can contact
دکترصمد باروج مشاور توسعه و توانمند سازی مولف کتاب: هوش معنویSQد right away.