Don't have Telegram yet? Try it now!
╰͜͜͡͡͡─͜͡═✺͜͡ ͜͡R͜͡ ͜͡ɑ͜͡ ͜͡Δ͜͡ ͜͡η͜͡ ͜͡σ͜͡ ͜͡γ بٍٰٕٖٖٓٓــهٍٍ
@Nazirjon_Realist
Nazirjoni sindirishga urunma BarBir SinmiDi! Nezashto UmrinNi oTqizMa!
If you have Telegram, you can contact
╰͜͜͡͡͡─͜͡═✺͜͡ ͜͡R͜͡ ͜͡ɑ͜͡ ͜͡Δ͜͡ ͜͡η͜͡ ͜͡σ͜͡ ͜͡γ بٍٰٕٖٖٓٓــهٍٍ right away.