Kênh Thông Báo NORD Việt Nam
2 subscribers
Một hệ sinh thái tài chính phi tập trung tiên tiến được thiết kế để đơn giản hóa việc đầu tư DeFi.

🔍 https://nordfinance.io/
🌍 t.me/NordFinance
🇻🇳 t.me/NORDVietnamese
📢 t.me/NORDVietnamese_Ann
🌀 twitter.com/Nord_Finance
If you have Telegram, you can view and join
Kênh Thông Báo NORD Việt Nam right away.