MELD in Vietnamese 🇻🇳
601 members, 14 online
MELD cung cấp một bộ công cụ nhanh chóng, an toàn và minh bạch để bất kỳ ai cũng có thể vay tiền pháp định đối với tiền gửi tiền điện tử của họ.

See 📌 for different MELD Communities 👇
📢 https://t.me/meld_notifications
If you have Telegram, you can view and join
MELD in Vietnamese 🇻🇳 right away.