കോലായ | Debates
761 members, 50 online
ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഗൗരവകരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായ സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ മറ്റു യാതൊരു മെസേജുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

https://telegra.ph/keralagram-debate-rules-06-08
If you have Telegram, you can view and join
കോലായ | Debates right away.