វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យភាសាចិនក្នុងតំបន់ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
3 598 subscribers
•​បង្រៀនភាសាចិនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តមសិក្សា
•បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនភាសាចិនមានសមត្ថភាពខ្ពស់
•រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលភាសាចិនជូនគ្រូបង្រៀនភាសាចិន
•រៀបចំវេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រ សន្និសីទ សិក្ខាសាលានានា ស្តីពីការអប់រំភាសាចិននៅកម្ពុជា ចិននិងនៅក្នុងតំបន់
If you have Telegram, you can view and join
វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យភាសាចិនក្នុងតំបន់ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា right away.