ربات هوشنگ
@Hooshangmebot
ربات هوشنگ واسط شما برای ارتباط با دنیای هوش مصنوعی مدرن است.

آیدی ادمین:
@contactpoint
If you have Telegram, you can contact
ربات هوشنگ right away.