برنامه حرف به من تلگرام
19 711 subscribers
فرستادن پیام تجاری و پیامهایی شامل مضامین جنسی، توهینهای قومیتی و اعتقادی از طریق این برنامه محبوب ممنوع است.

استفاده از برنامه:
@HarfbemanBot

ارتباط:
hi@sakkoo.me

کد شامد:
1-1-74325-61-3-1
If you have Telegram, you can view and join
برنامه حرف به من تلگرام right away.