داستان‌ کوتاه انگلیسی با ترجمه و تلفظ بومی
10 882 subscribers
⚠️ کپی از زحمات ما مجاز نیست. کد ثبت: 1-1-673-65-4-4

🌐 www.lovingenglish.ir
❣️www.instagram.com/LovingEnglish.ir

⛔️تبادل نداریم

مدیر و مدرس:
🎓 @ELT_DEP
روابط ‌عمومی:
💬 @PR_DEP

کانالهایVIP:
💎 t.me/Notice_DEP/320
🌐 http://lovingenglish.ir/content/VIPs
If you have Telegram, you can view and join
داستان‌ کوتاه انگلیسی با ترجمه و تلفظ بومی right away.