DiTing链上大数据监控系统(华人社区)
7 140 members, 369 online
DT天眼监控系统牛逼功能:

💵实时K线行情走势
💵实时监控用户指定钱包
💵监控用户指定项目top50钱包
💵合约检测规避貔貅、土狗跑路盘风险
💵自动化打新(敬请期待)
💵自动化挂单交易止盈(敬请期待)
💵官方网址:https://www.diting.ai
💵官方中文推特:https://twitter.com/Diting188
💵官方推特:https://twitter.com/DitingData
💵Discord:https://discord.gg/gv937TDWXS
If you have Telegram, you can view and join
DiTing链上大数据监控系统(华人社区) right away.