Don't have Telegram yet? Try it now!
ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılıWilliamTaymazılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı
@Dark_sector
جذابیت یه مرد نه به فیسشه نه به پولشه جذابیت یه مرد به ایستادن رو قولش
If you have Telegram, you can contact
ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılıWilliamTaymazılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı right away.