Don't have Telegram yet? Try it now!
از تماس تلفنی با این شماره خودداری فرمایید
@DMPowder
از تماس با این شماره خودداری فرمایید. فقط برای Chat در تلگرام
If you have Telegram, you can contact
از تماس تلفنی با این شماره خودداری فرمایید right away.