آدرس جلسات شورای منطقه CoDA ایران
1 615 subscribers
خدمات جهانی
CoDA.org
وبسایت ایران
coda-ir.org
خط ماندگار کمیته آدرس جلسات ایران
@AddressCoDAir
09393891064
meeting.coda@gmail.com
مفهومCoDA12:این انجمن متون مصوبه وجدان جمعی شامل جزییات امور خدماتی وکنفرانس های خدماتی CoDA را بطور کامل درج و توزیع مینماید
If you have Telegram, you can view and join
آدرس جلسات شورای منطقه CoDA ایران right away.