Cartesi Việt Nam
2 642 members, 23 online
Hệ điều hành blockchain.
CTSI, Cartesi. Trang chủ của những gì tiếp theo.

Cộng đồng tiếng Anh chính thức.

Tin tức: https://t.me/CartesiAnosystemments

Trang web: https://cartesi.io

Twitter: https://twitter.com/cartesiproject
If you have Telegram, you can view and join
Cartesi Việt Nam right away.