BitCherry Vietnam
311 members, 9 online
BitCherry là cơ sở hạ tầng Blockchain thương mại đầu tiên trên thế giới dựa trên công nghệ IPV8. Nó có ba đặc điểm: bảo mật dữ liệu, hiệu suất hiệu quả và quản trị đồng thuận. Xem thêm tại website: Bitcherry.io Telegram:@BitCherryGlobal
If you have Telegram, you can view and join
BitCherry Vietnam right away.