شاگرد روزگار
@Alikarimi538
خیلی چیزا بلد نیستم ، کاش عمرم برای یادگیری بیشتر کفایت میکرد،
If you have Telegram, you can contact
شاگرد right away.