ⒶⒼⒽⒶⓋⓃⒾ ⒺⓋⓄⒾⒶⓃ
@Aghavnievoyan
𝗦𝗠𝗠 & 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗯𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁Կօգնեմ 0֊ից ստեղծել աճող բիզնես մարկեթփլեյսներում 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗯𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲֊ի հեղինակ
If you have Telegram, you can contact
ⒶⒼⒽⒶⓋⓃⒾ right away.