📣دیوار ترکیه | تبلیغات آزاد ایستگاه ایرانیان ترکیه
4 170 members, 600 online
🌐 سایت دیوار ترکیه: Divar-Turkey.com

📢کانال تلگرامی: @iranianist

🖼 اینستاگرام: iranianist

🔥لینک های مفید: https://t.me/iranianist/4601

📣 هماهنگی تبلیغات: @hojjathf

🔀 لینک این گروه: https://t.me/+t3uHsG0kPWc3YTI0
You are invited to the group 📣دیوار ترکیه | تبلیغات آزاد ایستگاه ایرانیان ترکیه. Click above to join.