آراز دنده تبریز
54 subscribers
آراز دنده تبریز
ساخت کرانویل پینیون های اسپیرال و هیپوئیدی
ساخت و سنگ پروفیل دنده چرخدنده های ساده و مارپیچ تا قطر ۱ متر
You are invited to the channel آراز دنده تبریز. Click above to join.