Cộng đồng Automation Testing
1 082 members, 154 online
Cùng nhau chia sẻ và trao đổi các vấn đề của Tester về Kiểm thử tự động trên các nền tảng Website, Desktop và Mobile.
- Link Website Blog: https://anhtester.com
- Link Group FB: https://www.facebook.com/groups/automationtest
You are invited to the group Cộng đồng Automation Testing. Click above to join.