Cộng đồng Automation Testing
1 312 members, 12 online
Cùng nhau chia sẻ và trao đổi các vấn đề của Tester về Kiểm thử tự động trên các nền tảng Website, Desktop, Mobile và API.
- Link Website Blog: https://anhtester.com
- Link Group FB: https://www.facebook.com/groups/automationtest
You are invited to the group Cộng đồng Automation Testing. Click above to join.