HỎI ĐÁP A-Z MENTOR TÀI CHÍNH | NÍ NGON - BLG
97 members, 7 online
Nhóm hỗ trợ thông tin cho tất cả những ai quan tâm tìm hiểu chương trình Mentor Tài Chính do Ní Ngon và Tổ chức đào tạo BLG phối hợp tổ chức. Chương trình được các thầy cô dụng tâm làm nhằm nâng tầm nhận thức và kỹ năng tài chính cho người Việt Nam!
You are invited to the group HỎI ĐÁP A-Z MENTOR TÀI CHÍNH | NÍ NGON - BLG. Click above to join.