TAKA
166 subscribers
Žurnāla Taka arhīva numuru raksti, kas aktuāli arī šim laikam.
Atbalsts ceļiniekiem uz takas mājup 💚💙
You are invited to the channel TAKA. Click above to join.