Near Holding
1 976 members, 12 online
NEAR Holding - Vòng xoay cộng hưởng.

Nhóm cộng đồng NEAR tại Việt Nam. NEH Holding là nền tảng hệ sinh thái dữ trự Near để phát triển công nghệ
Tham gia Telegram:https://t.me/+rbzmufrnQJtjNzU1
You are invited to the group Near Holding. Click above to join.