🦋ϐׁׅ֒ꫀׁׅܻɑׁׅ֮υׁׅtׁׅꪱׁׅ⨍υׁׅᥣׁׅ֪ ꪱׁׅ꯱ׁׅ֒ᥣׁׅ֪ɑׁׅ֮ ꩇׁׅ݊🎀
135 members, 2 online
☁↝Peraturan Grup!
-Khusus Akhwat(perempuan)
-Utamakan adab dan akhlak
-Memberi ilmu yg jelas

╭"🦋ϐׁׅ֒ꫀׁׅܻɑׁׅ֮υׁׅtׁׅꪱׁׅ⨍υׁׅᥣׁׅ֪ ꪱׁׅ꯱ׁׅ֒ᥣׁׅ֪ɑׁׅ֮ ꩇׁׅ݊🎀" menyediakan;
-Kajian
-Quotes Islamic
-Quis
-Lomba Quotes
-Q&A
-Materi Random

Jadwal?
#Random
You are invited to the group 🦋ϐׁׅ֒ꫀׁׅܻɑׁׅ֮υׁׅtׁׅꪱׁׅ⨍υׁׅᥣׁׅ֪ ꪱׁׅ꯱ׁׅ֒ᥣׁׅ֪ɑׁׅ֮ ꩇׁׅ݊🎀. Click above to join.