گروه انجمن کره فن
183 members, 7 online
آدرس انجمن
www.koreafan.eu/
این گروه برای اطلاع از وضعیت انجمن در موقع خرابی است
برای درخواست فیلم یا سریال یا زیرنویس به انجمن کره فن مراجعه کنید
You are invited to the group گروه انجمن کره فن. Click above to join.