این حجاب مزخرف | ایقانو
140 subscribers
کانال شخصی ایقانو؛ نویسنده‌ی کتاب «این حجابِ مزخرف»

درج جملات نویسنده در این کتاب، به معنی تأیید نظرات او نیست؛ بلکه هدف، سرکار گذاشتن خواننده می‌باشد!

info@ighano.com
@ighano_pesarhamsadeh

حمایت مالی از ایقانو:
http://ighano.com/pay
You are invited to the channel این حجاب مزخرف | ایقانو. Click above to join.