کاریابی و اشتغال تربت حیدریه(موسسه راز خلق)
201 members, 22 online
✔️اینجا برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار است
📍تربت حیدریه، خیابان کاشانی، پاساژ ولیعصر، مدیریت مهندس مصطفی حاتمی ، تلفن :۵۲۲۳۲۰۷۳
ارتباط با ادمین
@creationmysteryonline
You are invited to the group کاریابی و اشتغال تربت حیدریه(موسسه راز خلق). Click above to join.