همراهان فراز و دانژه
170 subscribers
پیام های مربوط به بذر را اینجا بفرستید
@DanjeSeeds
پیام های مربوط به گلخانه را اینجا بفرستید
@farazhaamoon
لطفا به تار نمای ما مراجعه کنید
وب سایت شرکت فراز(دانش بنیان)
https://www.greenhousefaraz.com/
وب سایت دانژه بذر
https://www.danjeseeds.com
You are invited to the channel همراهان فراز و دانژه. Click above to join.