درس‌ها و درسگفتارهای ناصر فکوهی
1 239 subscribers
مجموعه کلاس های کارشناسی و ارشد و برخی از کلاسهای دکترا و درسگفتارها و کارگاه های ناصر فکوهی استاد انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
You are invited to the channel درس‌ها و درسگفتارهای ناصر فکوهی. Click above to join.