🇮🇷🇹🇷کانال ایستگاه ایرانیان ترکیه
7 835 subscribers
اولین و بزرگترین مجموعه گروه های مختص ایرانیان ترکیه

🔀وبسایت: https://iranianist.com

🔀 تعرفه تبلیغاتی: https://iranianist.com/plans

🔥لینک های مفید: https://t.me/iranianist/5487

🔀اینستاگرام: https://instagram.com/iranianist

تبلیغات : @hojjathf
You are invited to the channel 🇮🇷🇹🇷کانال ایستگاه ایرانیان ترکیه. Click above to join.