بازار تبریز آنلاین
109 subscribers
پایگاه خبری و تحلیلی «بازار تبریز آنلاین»، به عنوان نخستین پایگاه تخصصی بومی در حوزه دنیای بازار سرمایه و اقتصاد، در جمهوری اسلامی ایران است.

تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:موسی کاظم زاده

تلفن: 09144050379

ایمیل: 2822mkf@gmail.com
You are invited to the channel بازار تبریز آنلاین. Click above to join.