نوشیروانی - آز پایگاه داده - نیمسال دوم 1402 - گروه دوم
12 members, 4 online
درس آزمایشگاه پایگاه داده نیمسال دوم 1402 - گروه دوم
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
روز: یکشنبه‌ها ساعت 15:30 تا 17:30
کلاس: آزمایشگاه نرم‌افزار
مدرس: محمد براری تاری
راه‌های ارتباطی:
@barari
barari79@yahoo.com
You are invited to the group نوشیروانی - آز پایگاه داده - نیمسال دوم 1402 - گروه دوم. Click above to join.