هولوگرام پاسارگاد
193 subscribers
تولید کننده هولوگرام و بر چسب های امنیتی
تلفن : ۸۸۹۵۴۷۴۸-۸۸۹۵۵۵۰۴
موبایل : ۰۹۱۲۱۷۷۲۲۷۵-۰۹۱۲۴۹۶۹۱۳۲
pasargadhologram.com
تلگرام شرکت: @Hologrampasargad
You are invited to the channel هولوگرام پاسارگاد. Click above to join.